Juridisk nyhetsbyrå – domstolsbevakning

Vi bevakar löpande landets alla domstolar:

 • Tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen (HD)
 • Förvaltningsrätter, kammarrätter och Högsta förvaltningsdomstolen (HFD)
 • Arbetsdomstolen (AD)
 • Hyres- och arrendenämderna
 • Mark- och miljödomstolarna, Mark- och miljööverdomstolen (MÖD)
 • Patent- och marknadsdomstolen (PMD) och Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD)

Dokumenttyper:

 • Domar, slutliga beslut
 • Dagboksblad
 • Stämningsansökningar
 • Andra dokument ur akterna i urval

Våra fördelar:

 • Bevakning i realtid
 • Anonymisering av parter
 • Överskådligt sökverktyg
 • Konfigurerbar bevakningstjänst möjliggör löpande uppdateringar
 • Möjlighet att följa sakområden, lagrum, målgrupper/typer
 • Kvalitetssäkrad leverans