Fastighetsnyheter

Vi levererar fastighetsrelaterade nyheter från:

  • Mark- och miljödomstolarna
  • Hyres- och arrendenämderna
  • Bygglov, rivningslov och andra åtgärder på fastigheter från alla landets kommuner

Läs mer om datajournalistik om fastigheter baserat på denna information.